Sju forskningsprogram tilldelas medel från Forte och Vetenskapsrådet för att förbättra och utveckla vården. Tillsammans får forskningsprogrammen dela på drygt 100 miljoner kronor över tre år, med möjlighet till förlängning i ytterligare tre år.

Staffan Arvidsson, programchef Vinnvård och forskningssekreterare

Syftet med satsningen är att i ett längre perspektiv förstärka vårdforskningen och möjliggöra utvecklingen av forskningsmiljöer. De beviljade programmen ska ta fram ny kunskap som direkt kan komma till användning för att förbättra vården för patienter och brukare.

Forskningsprogrammen är inriktade på utvecklingen av behandlingsformer och processer relaterade till hälso- och sjukvården, e-hälsa och samskapande av kunskap mellan forskare, brukare och yrkesverksamma inom vård och omsorg.

– Det här är en mycket viktig satsning för vårdforskningen i Sverige. De beviljade programmen är av högsta kvalitet och kommer att utveckla såväl forskningsfältet som bidra till att förbättra vården, säger Staffan Arvidsson, ansvarig för satsningen på Forte.

Program som får finansiering

  • Patienten i förarsätet! Implementering av patientdrivna innovationer för samråd (Karolinska Institutet)
  • Health Multiple Lifestyle Behaviors – livsstilsinterventioner via mobiltelefoner inom hälsa-och sjukvården till olika patientgrupper av barn och vuxna  (Linköpings universitet)
  • Samskapande av hälsa, vård och omsorg: Att utforska, mäta och förbättra samproduktion på nationell, regional och lokal nivå  (Jönköping University)
  • Framåt med cerebral pares (Lunds universitet)
  • E-hälsa som redskap för att främja och bistå egenvård för barn med långvarig sjukdom och deras familjer – utveckling, utvärdering och implementering i barnsjukvård (Lunds universitet)
  • Hållbara levnadsvaneförändringar med hjälp av skräddarsydd, anpassningsbar och riskmedveten digital coaching (Umeå universitet)
  • Utveckling av evidensbaserad praktik inom rättspsykiatri: tvärvetenskaplig kartläggning och metodutveckling för en mångfacetterad och sårbar patientgrupp (Göteborgs universitet)

En mer detaljerad lista över de finansierade programmen, inklusive projektledare och beviljade medel, hittar du på sidan Bidragsbeslut