Den 26–27 mars 2019 möts forskare, beslutsfattare, praktiker och brukare för att diskutera lösningar för framtidens välfärd. Nu lanserar vi ett preliminärt program för konferensen Forte Talks 2019.

Forte Talks, som arrangeras för tredje gången, är en mötesplats för kunskapsutbyte mellan forskare, beslutsfattare, praktiker, brukare och övriga aktörer som på olika sätt är intresserade av människors hälsa, arbetsliv och välfärd. Temat för årets upplaga är Välfärd för framtiden.

Nu finns ett preliminärt program, på konferenswebben fortetalks.se. Programmet uppdateras löpande, och det fullständiga programmet publiceras i början av mars.

Medverkande talare är bland annat:

 • Christopher Hood, Visiting Professor, Blavatanik School of Government, Oxford
 • Jonna Bornemark, docent i filosofi samt lärare och forskare på Centrum för praktisk kunskap vid Södertörns högskola
 • Mia Odabas, ekonomijournalist och moderator
 • Laura Hartman, ordförande i regeringens Tillitsdelegation
 • Torun Österberg, docent i socialt arbete vid Göteborgs universitet
 • Jan O Jonsson, professor i sociologi vid Stockholms universitet och Official Fellow of Nuffield College, Oxford University
 • Johannes Siegrist, Senior Professor of Work Stress Research, Heinrich-Heine University Düsseldorf
 • Cecilia Björkelund, allmänläkare och senior professor i allmänmedicin vid Göteborgs universitet
 • Jill Rubery, Director of the Work and Equalities Institute at Alliance Manchester Business School, University of Manchester
 • Anders Forslund, professor i nationalekonomi vid Uppsala universitet och biträdande chef vid IFAU
 • Bo Rothstein, professor i statsvetenskap, Göteborgs universitet
 • Vesna Jovic, VD på Sveriges Kommuner och Landsting, SKL

Se hela programmet på fortetalks.se