Forskare som har fått bidrag genom Forte ska slutrapportera till Forte när projektet är avslutat. Från och med våren 2017 hanteras den vetenskapliga och ekonomiska återrapporteringen via Prisma.

Under februari skickar Forte ut information via epost till de projektledare som ska slutrapportera mellan 2017-03-31 och under resten av 2017. Information om när ditt projekt ska rapporteras hittar du i ditt beslut från Forte.

Den vetenskapliga slutrapporteringen ska skickas in via Prisma vid den tid som anges i ditt bidragsbeslut. Slutdatum för den ekonomiska återrapporteringen är förlängt till den 31 augusti 2017,  eftersom funktionen för ekonomiska återrapportering beräknas öppna tidigast i april 2017.

Riktad information skickas också via epost till dig som ska lägesrapportera under 2017, eller slutrapportera senare än 2018.

För mer information om vilka uppgifter som ska redovisas, se ditt utskick från Forte, eller sidan Pågående bidrag.

Om du har frågor kring din återrapportering till Forte, kontakta susanne.gabrielsson@forte.se.