Ökar arbetsrelaterad stress risken för diabetes? Finns det ett samband mellan nattarbete och hjärtsjukdomar? Och hur påverkar socioekonomiska faktorer och utbildning ungas vägar på arbetsmarknaden? Dessa frågor – och många fler – kommer nu att undersökas med finansiering från Fortes nationella forskningsprogram inom arbetslivsforskning.

21 ansökningar som inkom genom utlysningen Arbetslivsforskning 2017 har i dag beviljats forskningsstöd om totalt 61 miljoner kronor. Utlysningen var den första inom Fortes 10-åriga nationella forskningsprogram inom arbetslivsforskning.

13 projekt och 8 postdok finansieras

Totalt inkom 204 projektansökningar och 47 postdokansökningar inom utlysningen. Av dem beviljas 13 projektansökningar och 8 postdokansökningar finansiering. Sammantaget tilldelas de 45 miljoner kronor i projektbidrag och 16 miljoner kronor i postdokbidrag. För hela utlysningen handlar det om 61 miljoner kronor.

Forskning för ett hållbart arbetsliv och en fungerande arbetsmarknad

Arbetslivets utformning är avgörande för samhällets utveckling. Därför är Therese Woodhill, programansvarig för det nationella forskningsprogrammet inom arbetslivsforskning, mycket glad att Forte nu kan bevilja medel till ett så stort antal viktiga forskningsprojekt.

Svartvitt foto på Therese Woodhill
Therese Woodhill

”Projekten kommer bland annat kunna bidra till hur vi skapar ett mer hållbart och hälsosamt arbetsliv i framtiden, och även ge oss kunskap för att fatta viktiga beslut rörande arbetsmarknadens utveckling. Det finns många utmaningar – och mer kunskap behövs”, säger Therese Woodhill.

Det nationella forskningsprogrammet inom arbetslivsforskning kommer att pågå under 10 år. För att möta de många utmaningarna inom arbetslivsområdet kommer flera riktade utlysningar och satsningar att genomföras under de kommande åren.

Läs mer om Fortes nationella program om arbetslivsforskning »

Bedömdes av internationell beredningsgrupp

Ansökningarna inom utlysningen ”Arbetslivsforskning 2017” bedömdes av en internationell beredningsgrupp bestående av 12 forskare från europeiska länder och två svenska allmänföreträdare. Hälften av beredningsgruppens granskare bedömde ansökningar med inriktningen Arbetsorganisation, arbetsmarknad och välfärd, medan hälften bedömde ansökningar med inriktningen Arbetsmiljö och hälsa.

En lista över alla beviljade ansökningar hittar du här och på sidan Bidragsbeslut.