Tolv unga forskare intresserade av longitudinella studier om åldrande får nu i maj möjlighet att utbilda sig tillsammans med kollegor från olika länder och ämnesområden. Summer Program in Aging är tänkt att stärka både kommande forskning och deltagarnas framtida karriärer.

Forte är en av aktörerna bakom sommarskolan Summer Program in Aging (SPA 2021) som anordnas 2–12 maj. Ledande forskare inom området deltar som föreläsare och de drygt femtio unga forskarna för möjlighet att diskutera sina projekt och nätverka med varandra. Värd för sommarskolan är Canadian Institutes of Health Research (CIHR), och till skillnad från tidigare år genomförs den inte på plats i Kanada utan digitalt. Det gör att Forte kunnat finansiera tolv deltagare från svenska lärosäten i årets omgång.

En av deltagarna är Myrto Dagkouli-Kyriakoglou, postdoktor vid institutionen för urbana studier, Malmö universitet. Hon forskar om boende, kön och familjeförhållanden kopplat till åldrande.

– Jag undersöker hur informell och formell äldrevård i Grekland och Sverige påverkas av pandemin. Framför allt vill jag se på könsdimensioner i den informella vården av äldre med longitudinella jämförande studier i de två länderna. Trots olika välfärdssystem har ojämlikheten ökat i kölvattnet av den tidigare finanskrisen, pandemin och nedskärningar i välfärden, säger hon.

Utöver att få en bättre inblick i metoderna inom longitudinella studier av åldrande och vård, ser Myrto Dagkouli-Kyriakoglou även fram emot möjligheten att nätverka med övriga deltagare och utveckla sitt projekt.

– Jag hoppas få idéer om hur jag kan sprida forskningen så att allmänheten kan dra nytta av den. För att den informella vården ska kunna blir mer jämställd är det viktigt att kunna ”översätta” resultaten till bland andra folkhälsovetare, beslutsfattare och statliga myndigheter.

Hon tror även att tillgången till ledande forskare inom området ger möjlighet bygga upp ett professionellt tvärvetenskapligt nätverk som hon kommer ha nytta av framöver i sin forskning.

Övriga deltagare i sommarskolan från Sverige är doktorander och postdoktorer som forskar om exempelvis ojämlikhet, demens samt e-hälsa kopplat till åldrande vid Jönköping University, Örebro universitet, Karolinska institutet, Umeå universitet, Blekinge tekniska högskola och Högskolan Dalarna.

Mer om SPA 2021 går att läsa om på sommarskolans webbplats.