Under Almedalsveckan 2019 anordnar Forte två seminarier med forskarpresentationer och möjlighet till dialog kring aktuella och samhällsviktiga ämnen. Dessutom är Forte en av arrangörerna till ett seminarium om äldres psykiska ohälsa som arrangeras av Rådet för styrning med kunskap.

Är du inte på plats under Almedalsveckan? Alla Fortes egna seminarier spelas in i sin helhet, så att du kan ta del av dem i efterhand via vår YouTube-kanal  och webbsida.

Forte seminarier i Almedalen

Riskabelt från första droppen?

Tid: Tisdag 2 juli kl. 13:00 – 14:15
Plats: Bildstenshallen, Gotlands Museum, Mellangatan 19, Visby

Det finns inga hälsovinster med alkohol visar den senaste forskningen. Ju mindre du dricker, desto bättre. Och även om alkoholkonsumtionen i Sverige är förhållandevis låg finns det sammanhang där det krävs förebyggande insatser från samhället. Läs mer om seminariet ”Riskabelt från första droppen?” »

Klyftorna i Sverige – om den ökande ojämlikheten och segregationen

Tid: Tisdag 2 juli kl. 15:00 – 16:15
Plats: Bildstenshallen, Gotlands Museum, Mellangatan 19, Visby

Vi lever alltmer segregerat – rika för sig och fattiga för sig. Personer som växer upp i bostadsområden med socioekonomiska utmaningar har i genomsnitt sämre hälsa och lägre utbildningsnivå, vilket får konsekvenser långt in i vuxenlivet. Redan i barndomen påverkas alltså våra livschanser av vilket område vi bor i. Läs mer om seminariet ”Klyftorna i Sverige – om den ökande ojämlikheten och segregationen” »

Seminarium som arrangeras av Rådet för styrning med kunskap

Hur förebygger vi äldres psykiska ohälsa?

Tid: Måndag 1 juli kl. 11:00 – 12:00
Plats: Bildstenshallen, Gotlands Museum, Mellangatan 19, Visby

Äldres psykiska hälsa uppmärksammas allt mer. Andelen äldre personer med depression bedöms vara så omfattande i dag att man kan tala om det som ett folkhälsoproblem. Läs mer om seminariet ”Hur förebygger vi äldres psykiska ohälsa?” »