Mats Nilsson har tillträtt som ny stabschef på Forte. Han kommer närmast från en tjänst som huvudsekreterare i KAM-utredning, Komplementär och alternativ medicin och vård – säkerhet, kunskap, dialog.

Mats Nilsson, stabschef

Mats Nilsson har lång erfarenhet från Regeringskansliet där han har haft flera olika uppdrag och roller, bland annat ämnesråd på Socialdepartementet. Han har också varit stabschef på E- hälsomyndigheten.

”Det är med stor glädje och förväntan jag går in i rollen som stabschef på Forte. Jag ser fram emot att, tillsammans med mina nya kollegor, bidra till Fortes viktiga uppdrag. I denna roll kommer mina erfarenheter av myndighetsstyrning ur olika perspektiv, samt mina erfarenheter av vård- och välfärdsfrågor, att vara särskilt värdefulla”, säger Mats Nilsson.

”Mats Nilsson kommer på ett värdefullt sätt att bidra i vår fortsatta utveckling av Fortes viktiga uppdrag med finansiering av kunskapsutveckling inom hälsa, arbetsliv och välfärd”, säger Ethel Forsberg, generaldirektör på Forte.