Snart startar en forskarutbildning som ska föra forskning närmare verkligheten. Lunds och Malmö universitet får finansiering från Forte för att anordna en nationell forskarskola för yrkesverksamma personer i socialtjänsten.

Forskarskolan är en del av, och finansieras genom, Fortes nationella forskningsprogram för tillämpad välfärd. Tanken är att satsningen ska bidra till en långsiktig kunskapsbyggnad i socialtjänsten.

Det blir Lunds universitet och Malmö universitet som får ansvar och finansiering för att leda forskarskolan, genom en utlysning som Forte genomförde under våren 2018. De kommer i sin tur att driva forskarskolan i partnerskap med Göteborgs universitet och Linnéuniversitetet.

Teresia Weinberg

”Ansökan Forte fick från Lunds och Malmö universitet ligger väl i linje med vad vi efterfrågade i utlysningen – både vad gäller inriktning och organisation. Det finns en stor kompetens och erfarenhet hos koordinatorerna för att driva forskarskolan, och vi har stora förhoppningar att utbildningen ska bli en viktig del i vår satsning på tillämpad forskning om socialtjänsten”, säger Teresia Weinberg, forskningssekreterare på Forte.

På fyra år ska forskarutbildningen leda till en licentiatexamen. Utbildningen bedrivs på deltid för att göra det möjligt för studenterna att fortsätta vara yrkesverksamma under studietiden. På så sätt stärks kopplingen mellan högskola och socialtjänst – och förutsättningarna för praktiknära forskning ökar.

All forskning som bedrivs inom forskarskolan ska ligga nära socialtjänstens verksamhet, och svara mot behov som finns hos brukare och profession. Forskarskolan kommer att anta sina tio första studenter under sommaren 2019, då med tematisering mot forskning om den sociala barnavården. Det är det första av tre årliga intag med olika inriktning.

Stella Jacobson

”Vi ser mycket fram emot att följa forskarskolan och de personer som får möjlighet att delta i utbildningen. Forskarskolan är en central del av programsatsningen för tillämpad välfärdsforskning, då den ska bidra till uppbyggnaden av den här typen av forskning i Sverige”, säger Stella Jacobson, programansvarig för det nationella forskningsprogrammet för tillämpad välfärd.

Läs mer om det nationella forskningsprogrammet för tillämpad välfärd