Under februari bjuder Forte in till två frukostseminarier i Stockholm för att lansera forskningsagendorna till de nya nationella forskningsprogrammen inom arbetsliv och tillämpad välfärdsforskning.

Frukostseminarium om arbetslivets utmaningar

Det nationella forskningsprogrammet inom arbetsliv ska bidra till att öka förståelsen för hur vi skapar en väl fungerande arbetsmarknad och ett hållbart arbetsliv.

I samband med lanseringen av agendan till forskningsprogrammet anordnar vi den 8 februari ett frukostseminarium om arbetslivets utmaningar.

Läs mer och anmäl dig till frukostseminariet om arbetslivets utmaningar »

Frukostseminarium om tillämpad välfärdsforskning

Det nationella forskningsprogrammet inom tillämpad välfärd ska verka för att förbättra kunskapsläget inom socialtjänsten. I satsningen ingår också att öka kunskapen om psykisk ohälsa och sjukfrånvarons utveckling.

Den 13 februari lanseras forskningsagendan med ett frukostseminarium där forskare som fått finansiering inom programmet under 2018 berättar om sitt arbete. Tillsammans med utvalda samhällsaktörer kommer vi sedan att diskutera möjligheter och förväntningar på programmet.

Läs mer och anmäl dig till frukostseminariet om tillämpad välfärdsforskning »