I juni 2015 slöt Forte ett avtal med det indiska medicinska forskningsrådet, ICMR, om forskningssamarbete inom åldrande och hälsa. I september öppnar en gemensam utlysning inom området, i syfte att finansiera innovativa samarbetsprojekt mellan Sverige och Indien.

Andelen äldre i befolkningen fortsätter att kraftigt öka över hela världen. I dag är cirka 11,5 % av världsbefolkningen över 60 år, och bara i Indien uppgår antalet till hela 100 miljoner personer. Det ställer allt större krav på en effektiv och tillgänglig äldreomsorg.

Globala problem kräver internationella samarbeten

I dag är äldreomsorgen i Indien begränsad. Tillgången till vård skiljer sig mellan olika grupper och många är beroende av omsorg från familjemedlemmar. Ett stort ansvar för vården hamnar också på landets sjukvårdssystem. I jämförelse är den svenska äldreomsorgen väl utbyggd, men fortfarande finns stora utmaningar att hantera att en allt större del av befolkningen blir äldre.

Genom den gemensamma utlysning som nu öppnar vill Forte och ICMR bidra till en långsiktig kunskapsuppbyggnad inom området åldrande och hälsa – i både Sverige och Indien.

Thomas Jacobsson
Thomas Jacobsson

– Globala problem kräver internationella samarbeten. Även om förhållandena skiljer sig åt utmanas både Sverige och Indien av en åldrande befolkning. Det här är ett sätt att möta en gemensam utmaning och samtidigt bidra till ett viktigt, ömsesidigt kunskapsutbyte, säger Thomas Jacobsson, ansvarig för samarbetet på Forte.

Utlysningen öppnar i mitten av september 2016 och välkomnar ansökningar inriktade på två övergripande teman: innovativa studier om tekniska hjälpmedel och modeller för hembaserad vård.

Läs mer om utlysningen under sidan kommande utlysningar.