Forte öppnar inom kort en utlysning om deltagande på 2017 års ”The CIHR Institute of Aging Summer Program in Aging (SPA)” på temat fysisk aktivitet och åldrande. Denna utlysning är ett samarbete mellan the Canadian Institutes of Health Research (CIHR) – Institute of Aging och Forte. Forte står för kostnaden för sommarskola, logi och resa.

Syftet med sommarskolan SPA 2017 är att ge doktorander, andra studenter samt postdoktorer intresserade av forskning om fysisk aktivitet och åldrande, en avancerad utbildning som korsar discipliner, institutioner och geografi. Sommarskolan möjliggör också nätverkande och karriärutveckling för juniora forskare och studenter. Sommarskolan är på engelska.

Sommarskolan SPA 2017 behandlar:

  • Grundläggande principer och nya insikter om effekterna av fysisk aktivitet på åldrande
  • Inverkan av fysisk aktivitet på åldrande i olika målgrupper
  • Karriärutveckling – från teori till praktik: implementering av forskning där interventioner med fysisk aktivitet ingår

Kort om utlysningen

Maximalt antal som kan beviljas: 4 st juniora, 2 st mentorer

Vem kommer kunna söka: Masterstudenter, doktorander och postdoktorer med koppling till fysisk aktivitet och åldrande. Det kommer också finnas möjlighet att, som mer senior forskare, söka medel för att delta som mentor.

Tid för sommarskolan: 14 – 19 maj 2017

Var: Montreal, Kanada