I mars öppnar en utlysning från CHANSE (Collaboration of Humanities and Social Sciences in Europe) för internationella forskningsprojekt om samspelet mellan digitalisering och socio-kulturella processer.

Fokus för utlysningen Transformations: social and cultural dynamics in the digital age är den pågående digitaliseringen av samhället. Den kan leda till ekonomiska framsteg och nya möjligheter, men även väcka oro och känslor av osäkerhet. Omställningen påskyndas inom många områden under pandemin. Vilka sociala och kulturella förändringar kan digitalisering ge upphov till? Hur påverkas å andra sidan digitala innovationer av samhälle och kultur? Vilka jämförelser kan göras med tidigare historiska omställningar?

Satsningen genomförs av Forte och 26 andra forskningsfinansiärer från 24 länder, samordnade av National Science Center, Polen (NCN). Total budget uppgår till 36 miljoner euro, varav 10 miljoner är samfinansiering från Europeiska kommissionen. Forte finansierar svenska deltagare inom utlysningen.

En förannonsering av utlysningen finns på CHANSE:s webbplats.

Information om utlysningen

  • Öppnar för ansökningar: Mars 2021
  • Projektgrupp: Sammansatt av minst fyra partners, berättigade att få finansiering från CHANSE-finansiärer från fyra eller fler länder som deltar i utlysningen
  • Projektlängd: 24–36 månader
  • Rekommenderat finansieringstak: 1 500 000 EUR per projekt
  • Deltagande länder: Österrike, Belgien, Bulgarien, Kroatien, Tjeckien, Danmark, Estland, Finland, Tyskland, Ungern, Island, Lettland, Litauen, Luxemburg, Norge, Polen, Rumänien, Slovakien, Slovenien, Spanien, Sverige, Schweiz, Storbritannien

Sökverktyg för samarbete

För att underlätta processen att bilda forskningskonsortier finns ett sökverktyg för att hitta partners till utlysningen.

CHANSE Call Partner Search Tool