Nu stärker Forte arbetslivsforskningen ytterligare. Den 4 mars öppnar utlysningen ”Arbetslivets utmaningar 2021”.

Den svenska arbetsmarknaden står inför stora utmaningar under kommande år. Pandemin har gjort dessa extra tydliga. Inom ramen för det nationella forskningsprogrammet om arbetsliv utlyser Forte nu medel för att stärka forskningen på området.

Anna-Karin Florén, Programansvarig

– Pandemin har förändrat arbetslivet i grunden. Den har till exempel ökat takten på omställningen till ett mer digitaliserat arbetsliv. För många har pandemin inneburit hemarbete i stor utsträckning, vilket är ett helt nytt arbetssätt.  Det är därför viktigt med mer kunskap så att vi kan följa utvecklingen, säger Anna-Karin Florén, programansvarig, Forte.

Den 4 mars öppnar Forte utlysningen ”Arbetslivets utmaningar 2021”, som syftar till att stärka arbetslivsforskningen inom en rad områden där omfattningen av forskning i dag är otillräcklig. Forte satsar i den här utlysningen på programbidrag för att utveckla och stärka forskningsfältet.

I utlysningen efterfrågas ansökningar inriktade på en av följande delutmaningar:

  • Säkerställa en välfungerande arbetsmarknad vid strukturomvandlingar
  • Öka inkluderingen av underrepresenterade grupper i arbetslivet
  • Minska förekomsten av hot, våld och trakasserier i arbetslivet
  • Skapa förutsättningar för att kunna arbeta under hela yrkeslivet

Totalt avsätts minst 200 miljoner kronor för åren 2021–2027. Budgeten gäller under förutsättning att riksdagen beslutar tilldela Forte medel enligt förslaget i forskningspropositionen.

Mer information om utlysningen och hur du ansöker kommer inom kort.