I mitten av oktober öppnar Forte en utlysning för forskning om återgång i arbete efter sjukskrivning, till följd av psykiska sjukdomar och smärttillstånd. Forskningen ska öka kunskaperna om vilka faktorer och åtgärder inom hälso- och sjukvården som främjar återgång i arbete.

Utlysningen gäller ansökningar om projektbidrag i tre år. Studierna ska genomföras i samarbete eller i kontakt med arbetsgivare eller Arbetsförmedlingen. Forskningsprojekten ska använda de utfallsmått för återgång i arbete som Försäkringskassan presenterar i en rapport som publiceras den 30 september 2016 (diarienummer S2016/03610/SF delvis  ).

Ansökan till Forte ska skickas in av en landstingsorganisation, men i samverkan med lärosäte eller annan forskningsorganisation. Landstinget är också medelsförvaltare. För landsting som inte finns registrerade i ansökningssystemet Prisma kan det vara bra att redan nu skapa ett konto.

Forskare som är intresserade av att genomföra en studie är välkomna att kontakta följande personer i landstingen:

Utlysningen bygger på en överenskommelse mellan Socialdepartementet och Sveriges Kommuner och Landsting (”En kvalitetssäker och effektiv sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocess”).

Fullständig information om utlysningen kommer i samband med att utlysningen öppnar i mitten av oktober 2016. Sista ansökningsdag är den 15 december 2016.