I slutet av februari 2018 öppnar Forte den första utlysningen inom det nya 10-åriga nationella forskningsprogrammet för tillämpad välfärd. I utlysningen kommer du att kunna söka projekt- och postdokbidrag samt bidrag till forskartjänster på deltid för yrkesverksamma personer i socialtjänsten med doktorsexamen.

Utlysningen omfattar klient- och praktiknära forskning, inklusive interventionsforsking, inom socialtjänstens verksamhetsområden. Du kan söka något av följande bidrag:

  • Projektbidrag (3 år)
  • Postdokbidrag (2 år)
  • Bidrag till praktiknära forskartjänster på deltid (3 år)

Satsningen syftar till att främja långsiktig kunskapsuppbyggnad och utveckling inom socialtjänstens verksamhetsområden. Forskningen ska vara av hög kvalitet och relevans, samt gärna projekt där forskare från olika discipliner samverkar. Bidraget till praktiknära forskartjänster ska ge personer som arbetar inom socialtjänsten och som har en doktorsexamen möjlighet att bedriva forskning på deltid. Bidraget ska främja kopplingen mellan forskning och praktik och omsättningen av forskningserfarenheter till praktiken.

Utlysningen omfattar upp till 30 miljoner kronor och beräknas stänga i mitten av april 2018. Mer information om utlysningen, dess inriktning och fullständiga instruktioner för ansökan kommer i samband med att utlysningen öppnar.

Utöver den här utlysningen kommer Forte även att utlysa medel till forskarskolor under 2018, läs mer på sidan ”Nationella forskningsprogram”.