Den 16 februari 2022 öppnar Forte en utlysning om barns och ungas psykiska hälsa. Utlysningen är den första inom det 10-åriga nationella programmet om psykisk hälsa.

Bidragsform

Utlysningen består av en bidragsform: projektbidrag. Du kan söka medel för minst två år och maximalt fyra år.

Inriktning

Utlysningen om barns och ungas psykiska hälsa omfattar följande inriktningar

  • Förekomst gällande välbefinnande, psykiska besvär och psykiatriska tillstånd hos barn och unga
  • Insatser för att främja barns och ungas välbefinnande
  • Insatser för att förebygga psykiska besvär hos barn och unga
  • Behandlande insatser för barn och unga med psykiatriska tillstånd

Ansökningar från olika vetenskapliga områden välkomnas. Forskningsprojekten ska när det är relevant utgå från professionens och brukares frågor och behov och därför planeras och genomföras i samverkan med praktik och brukare samt ha ett barn och ungdomsperspektiv. Vi uppmuntrar därför forskare som är intresserade av att söka bidrag inom utlysningen att i god tid etablera relevanta samarbeten.

Tidsplan

Utlysningen är en enstegsutlysning som öppnar den 16 februari och stänger den 5 april 2022. Bidragsbeslut tas i augusti och projekten beräknas starta i oktober 2022.

Krav för att ansöka

För att kunna söka Fortes bidrag behöver den sökande vara disputerad. Ett svenskt universitet, högskola eller någon annan forskningsorganisation behöver dessutom anges som medelsförvaltare. För detta behövs ett organisationskonto i Prisma. De organisationer som ska vara medelsförvaltare bör ansöka om ett organisationskonto i god tid via Prisma.

Kriterier för medelsförvaltare hos Forte »