Inom kort öppnar Forte en utlysning av projektbidrag och postdokbidrag inom arbetslivsområdet. Utlysningen omfattar totalt 60 miljoner kronor och beräknas stänga i augusti.

Regeringen har i forskningspropositionen ”Kunskap i samverkan” inrättat sex tioåriga nationella forskningsprogram. Forte får ansvar för två av dem: Arbetslivsforskning och Tillämpad välfärdsforskning. Nu öppnar vi den första utlysningen inom det nationella forskningsprogrammet om arbetslivsforskning.

Arbetslivets utveckling har stor betydelse för samhällsutvecklingen och är grunden för tillväxt, hälsa och välfärd. Det finns flera utmaningar inom arbetslivsområdet. För att svara mot utmaningarna kommer utlysningen att hållas bred, med ambitionen att stärka alla aspekter av arbetslivsforskning. Satsningen ska bidra till fördjupad kunskap för att uppnå ett hälsosamt och hållbart arbetsliv.

Forskningen ska vara av hög kvalitet och relevans, samt gärna tvärvetenskaplig. Utlysningen kommer att gälla treåriga projektbidrag och tvååriga postdokbidrag. För utlysningen avsätts totalt 60 miljoner kronor för tre år.

Mer information om utlysningen och fullständiga instruktioner för ansökan kommer i samband med att utlysningen öppnar.