14 februari öppnar utlysningen Internationella bidrag 2019. Inom utlysningen erbjuds tre typer av bidrag: gästforskarbidrag för inresande forskare, gästforskarbidrag för utresande forskare samt konferensbidrag. Utlysningen stänger 11 april.

Dessa bidrag ska främja kontakter och erfarenhetsutbyte mellan svenska och utländska forskare.

De ska också bidra till att tillföra kunskaper från det internationella forskarsamhället till svensk forskning samt att svensk forskning sprids internationellt.

Gästforskarbidrag Inresande/Utresande

Gästforskarbidraget delas ut till både inresande och utresande forskare.

Inresande gästforskare gäller utländska forskare som ska besöka en svensk forskningsinstitution, medan utresande gästforskare gäller svenska forskare som ska besöka en utländsk forskningsinstitution.

Bidraget delas ut för kortare vistelser för forskningssamarbete, erfarenhetsutbyte och konsultationer.

Konferensbidrag

Konferensbidraget kan till exempel avse kostnader (resa, kost och logi) för inbjudna talare, bidrag till deltagande från mindre bemedlade länder och workshops för planering av konferensen.

Mer information

Mer information om utlysningen, bidragsvillkor samt instruktioner för din ansökan hittar du under Aktuella utlysningar när utlysningen öppnar 14 februari.