OBS − Utlysningen är framskjuten på grund av coronapandemin. Vi uppdaterar sidan när det finns mer information. 

Den 6 april 2020 öppnar den fjärde transnationella utlysningen inom Joint Programming-initiativet More Years, Better Lives (JPI MYBL). Temat för utlysningen är Jämlikhet och välmående över generationer.

Fokus för utlysningen är hur de stora demografiska förändringar som äger rum i Europa kan påverka villkoren mellan olika generationer. Målet är att finansiera forskningsprojekt som ökar förståelsen för effekterna av förändringarna och hur samhället kan öka jämlikheten mellan människor.

Forte deltar som en av tolv forskningsfinansiärer från olika länder i utlysningen. Varje ansökan kan behandla ett eller flera av nedanstående ämnen:

Inkomst och förmögenhet: De ekonomiska villkoren för äldre är ojämnt fördelade utifrån tidigare anställning, olika pensionssystem och boenden. Ökade kostnader för omsorg samt både ett längre arbetsliv och att många lever fler år som pensionärer påverkar fördelningen mellan generationer.

Omsorgsansvar: Många äldre tar ansvar för att ta hand om föräldrar, barn eller partners. En omsorg som kan vara känslomässigt givande, men även vara en belastning för människors mentala och fysiska hälsa samt minska deras anställningsmöjligheter.

Socialt och politiskt deltagande: Ofta är äldre i högre utsträckning engagerade i formella politiska processer, men som grupp kan de ändå vara underrepresenterade i beslutsfattandet. Många upplever social isolering och äldres identitet och säkerhet kan utmanas när deras livsmiljöer förändras.

Endast transnationella projekt kommer att finansieras. Varje ansökan måste involvera minst tre behöriga sökande från minst tre av de länder som deltar i utlysningen och finansiering kan beviljas för max 3 år.

Här kan du läsa hela förannonseringen på engelska från JPI MYBL