Den 9 januari 2017 öppnar den tredje transnationella utlysningen inom Joint Programming-initiativet More Years, Better Lives (JPI MYBL). Temat för utlysningen är ”Åldrande – miljö och digitalisering” (Eng ”Ageing and place in a digitising world”).

Fokus för denna utlysning är hur äldre personers hälsa och välbefinnande kan stödjas och främjas genom användandet av olika slags teknologier, design av den sociala och fysiska miljön samt tillgänglighet till möjligheter för lärande. Målet är att hitta innovativa, transnationella och tvärvetenskapliga samarbetsprojekt som undersöker potentialen av teknologi, plats och lärande i relation till äldre.

Varje ansökan ska behandla ämnet Teknologi (1). Ansökningarna kan också behandla ett av, eller båda, ämnena Plats (2) och Lärande (3), i relation till Teknologi (1).

  1. Teknologi: Hur existerande and framväxande teknologier kan förbättra livskvalitet, möjligheter att bidra och socialt deltagande för äldre personer.
  2. Plats: Hur individer upplever de platser där de lever, arbetar och interagerar med andra, samt hur lärande och teknologi ökar eller minskar deras livskvalitet.
  3. Lärande: Hur möjligheter för lärande bäst kan göras tillgängliga, med offentliga, privata och ideella medel för äldre.

Endast transnationella projekt kommer att finansieras. Varje ansökan måste involvera minst tre behöriga sökande från minst tre av de länder som deltar i utlysningen. I projektgruppen får maximalt sju behöriga sökande ingå.

De projekt som beviljas finansiering förväntas starta under det sista kvartalet av 2017 eller det första kvartalet av 2018. Finansiering kan beviljas för upp till tre år.