Tisdag 18 oktober öppnar Forte en utlysning för att förbättra vården och omsorgen för äldre i det svenska välfärdssystemet. Totalt avsätts omkring 200 miljoner kronor för perioden 1 juli 2023–30 juni 2029. Utlysningen genomförs inom ramen för samordningsområdet Äldre – ett av fem områden där Forte har ansvar för att samordna forskningen nationellt.

Kunskap och arbetssätt för ett mer jämlikt, delaktigt och värdigt åldrande

Forskningen ska bidra till ny kunskap kring tre identifierade områden som specificeras nedan. En förhoppning är också att befintlig kunskap inom dessa områden kommer till användning i praktiken – genom utveckling av metoder och arbetssätt liksom genom samverkan mellan olika aktörer.

Inriktningar

Ansökningarna ska vara inriktade på ett eller flera av följande områden:

  • Välfärdsteknik: Implementering och konsekvenser för de äldre, deras anhöriga samt personal

  • Äldre med demenssjukdom: organisation av och metoder för omsorg samt stöd i det dagliga livet

  • Äldres psykiska hälsa: ofrivillig ensamhet och självmordsrisker

Bidragsformer

Inom denna utlysning erbjuds två olika bidragsformer:

  • sexåriga programbidrag, med syfte att bygga nya eller stärka befintliga forskningsmiljöer.

  • treåriga projektbidrag, med syfte att ge stöd till en eller flera forskare för ett avgränsat forskningsprojekt.

Tidplan

Utlysningen planeras öppna den 18 oktober 2022 klockan 10.00 och stänga den 19 januari 2023 klockan 14.00. Bidragsbeslut fattas senast i juni 2023.


Observera att tiderna är preliminära och kan komma att ändras. Mer detaljerad information om utlysningen publiceras i samband med att utlysningen öppnar. Läs mer om samordningsområdet Äldre på sidan Samordningsområden.