Den 12 december 2019 öppnar Forte en utlysning för implementeringsforskning. Utlysningen, som är Fortes första inom detta forskningsfält, välkomnar ansökningar inom alla Fortes ansvarsområden, hälsa, arbetsliv och välfärd.

Syftet med utlysningen är att fördjupa förståelsen för implementeringsproblematik i vid bemärkelse, allt från policyimplementering på makronivå till ett systematiskt nyttiggörande av evidensbaserad kunskap på mikronivå. Ett mål med utlysningen är att generera ny kunskap som kan leda till att samhälleliga verksamheter i större utsträckning vilar på vetenskaplig grund. Utlysningen kommer att gälla projektbidrag med tre till fyra års finansiering.

För att kunna söka Fortes bidrag krävs att ett svenskt universitet, högskola eller någon annan forskningsorganisation förvaltar medlen. För detta behövs ett organisationskonto i Prisma. De organisationer som ska vara medelsförvaltare bör ansöka om ett organisationskonto i god tid via Prisma. För att kunna öppna ett organisationskonto måste organisationen vara godkänd som medelsförvaltare.

Fortes kriterier för medelsförvaltare

Utlysningen beräknas stänga i mitten av februari 2020. Mer information om utlysningen, dess inriktning och fullständiga instruktioner för ansökan kommer i samband med att utlysningen öppnar.