NordForsk, Finlands Akademi, Formas, Forte, Energimyndigheten och Norges forskningsråd finansierar forskning inom hållbar stadsutveckling och smarta städer. Den 14 mars 2019 förväntas en utlysning öppnas genom programmet Sustainable Urban Development and Smart Cities.

Utlysningen avser att stödja fyra forskningsprojekt på 12,5 miljoner norska kronor och med en varaktighet på 4 år. Sista ansökningsdag är den 4 juni 2019.

Syftet med programmet är att främja samarbetet mellan olika kunskapsgemenskaper i de nordiska länderna för att ta vara på möjligheter och möta utmaningar vad gäller hållbar stadsutveckling och smarta städer.

Läs mer om den kommande utlysningen på nordforsk.org.