Hur kan fler få en aktiv och hälsosam ålderdom? Hur förbyggs äldres höga risk för psykiska problem? Och hur kan vården förbättras för äldre med sammansatta behov? I december öppnar Forte en utlysning för forskning som ska bidra med ny kunskap kring äldres hälsa.

Den svenska befolkningen blir allt äldre. Det ställer krav på vården, omsorgen och välfärden i stort. Att fler får vara friska, även högt upp i åldrarna, är viktigt för både individen och samhället. I december utlyser Forte 38 miljoner kronor för forskning om åldrande och hälsa. Forskningen ska bidra med kunskap inom tre särskilda områden:

  • forskning som kan bidra till att främja äldre människors aktiva och hälsosamma åldrande
  • forskning om förebyggande av psykisk ohälsa bland äldre
  • forskning om vård för äldre med sammansatta behov

Finansieringen kommer att ske genom projektbidrag och postdokbidrag. Utlysningen är öppen mellan mitten av december 2018 och början av februari 2019. Mer information om utlysningen och instruktioner för att ansöka publiceras i samband med att utlysningen öppnar.