I dag tillträder Jonas Björck som generaldirektör för Forte. Att stärka forskningen inom Fortes huvudområden, hälsa, arbetsliv och välfärd, har stor betydelse för en positiv och hållbar samhällsutveckling, anser han.

Jonas Björck har lång erfarenhet av forskningsfrågor. Han kommer närmast från en roll som departementsråd och chef för den forskningspolitiska enheten på utbildningsdepartementet. Tidigare har han bland annat varit avdelningschef med ansvar för forskningspolitik och forskningsfinansiering vid Vetenskapsrådet.

Forskning och kunskap är av stor betydelse för samhällets förmåga att klara av att möta dagens och morgondagens utmaningar, menar Jonas Björck. Särskilt viktigt är det med kunskap i den svåra tid vi befinner oss just nu –  under den pågående pandemin.

– För att ta oss genom krisen tror jag att kunskap är en av våra främsta tillgångar. Det är mycket som fortfarande är osäkert, men den kunskap vi har måste vara vägledande. Därför är jag stolt över att, som Fortes nya generaldirektör, få leda Fortes framtida arbete med att kommunicera forskningsresultat, identifiera kunskapsbehov och att finansiera samhällsviktig forskning inom hälsa, arbetsliv och välfärd, säger han.

Som generaldirektör hoppas han att Forte ska kunna bidra till en positiv samhällsutveckling och att den inriktning som Forte pekat ut i inspelet till den kommande forskningspolitiska propositionen ska kunna förverkligas genom forskningssatsningar och råd i forskningsfrågor till regeringen inom forskning för socialt hållbar utveckling.

– Jag ser mycket fram emot att tillsammans med Fortes medarbetare och styrelse leda och utveckla Fortes verksamhet inom ramen för myndighetens viktiga uppdrag, säger Jonas Björck.