I dag, torsdag 20 februari, har regeringen utsett Jonas Björck till generaldirektör för Forte. Han tillträder den 20 april 2020.

Jonas Björck är i dag departementsråd och chef för den forskningspolitiska enheten vid Utbildningsdepartementet. Tidigare har han bland annat varit avdelningschef med ansvar för forskningspolitik och forskningsfinansiering vid Vetenskapsrådet.

”Forskning inom Fortes ansvarsområden hälsa, arbetsliv och välfärd bidrar till viktig kunskap om hur vi kan skapa en socialt hållbar samhällsutveckling. Jag ser mycket fram emot att tillsammans med Fortes medarbetare och styrelse leda och utveckla Fortes verksamhet inom ramen för myndighetens viktiga uppdrag”, säger Jonas Björck.

Läs regeringens pressmeddelande