Forte har påbörjat en översyn av ett antal mindre bidragsformer. Under 2020 sker därför ingen utlysning av nätverksbidrag, tidskriftsbidrag, konferensbidrag och gästforskarbidrag.

Nätverksbidrag, tidskriftsbidrag och konferensbidrag

För närvarande pågår en översyn av bidragsformerna nätverksbidrag, tidskriftsbidrag och konferensbidrag. Därför sker ingen utlysning av dessa bidragsformer under 2020.

Nästa utlysning av konferensbidrag planeras att öppna under 2021. Mer information om nätverksbidrag och tidskriftsbidrag kommer under hösten 2020.

Gästforskarbidrag

Med anledning av den pågående pandemin har Forte beslutat att ställa in 2020 års utlysning av gästforskarbidrag. Nästa utlysning planeras att öppna under våren 2021.