Regeringen vill att området psykisk hälsa och suicidprevention ska få en långsiktig nationell strategi med prioriteringar, målformuleringar och en uppföljningsplan. Uppdraget samordnas av Socialstyrelsen och Folkhälsomyndigheten. Forte är en av totalt 25 myndigheter som samverkar i arbetet.

Nu välkomnas organisationer och föreningar med kunskap och erfarenhet som berör området psykisk hälsa, att lämna in underlag till den kommande strategin utifrån de verksamheter och målgrupper som är i fokus för respektive organisation. Syftet är att ge en mer heltäckande bild av nuläget och utvecklingsbehov inom området.

En bred samverkan mellan myndigheter och olika organisationer är en förutsättning för att den kommande strategin ska vara både ändamålsenlig och förankrad bland de aktörer som kommer att arbeta utifrån den.

Sista dag att bidra med underlag är den 1 oktober 2021.

Information om hur din organisation ska göra för att lämna in ett underlag (fohm.se)

Följ arbetets utveckling på www.fohm.se/nationellstrategi