Är välfärden rustad för att möta den ökade ojämlikheten i samhället, en befolkning som blir allt äldre, och en arbetsmarknad med förändrade förutsättningar? Kom till Forte Talks – Välfärd för framtiden och möt forskare, politiker och samhällsföreträdare inom hälsa, arbetsliv och välfärd.

Den 26–27 mars tar vi oss an ämnet under ett antal plenarsessioner, seminarier och vetenskapliga samtal, samt i en monter- och posterutställning.

Se programmet, läs om alla medverkande och anmäl dig på fortetalks.se.