Den 21 oktober utsåg regeringen fyra ledamöter till Fortes styrelse för perioden 2022–2024. Mandatperioden påbörjas den 1 januari.

Ledamöter utsedda av regeringen:

  • Catarina Eklund Ahlgren, stabschef och chefsjurist
  • Christine Gustafsson, docent och kvalitets- och utvecklingschef
  • Torbjörn Dalin, chefsekonom
  • Eskil Wadensjö, professor emeritus

Catarina Eklund Ahlgren samt Christine Gustafsson ingår redan i Fortes styrelse och får nu förnyat mandat. Torbjörn Dalin och Eskil Wadensjö ersätter de tidigare styrelseledamöterna Joa Bergold och Louise Stjernberg, som avgår den 31 december efter avslutad mandatperiod.

I december utses ytterligare sju styrelseledamöter av representanter för Sveriges universitet och högskolor. Tidigare i oktober utsågs en valberedning som får i uppdrag att föreslå vilka ledamöter som ska utses. Läs mer om valberedningen »