NordForsk delar ut 50 miljoner norska kronor till fyra nya forskningsprojekt som ska göra Nordens städer mer hållbara. Finansieringen kommer från programmet Sustainable Urban Development and Smart Cities som är ett samarbete mellan flera nordiska länder.

Urbanisering är en trend som påverkar hela världen. Städer av alla storlekar är viktiga för ekonomisk utveckling och tillväxt, ny kunskap, kreativitet och innovation. Städerna ska också främja hälsa och livskvalitet, men med en tät befolkning kommer ofta sociala, ekonomiska och miljömässiga utmaningar, så som föroreningar, trafikstockningar, buller och bostadsbrist. Det här är utmaningar som måste lösas om morgondagens nordiska städer ska kunna vara hållbara.

Under våren 2019 mottog NordForsk 56 ansökningar genom en utlysning inom det nordiska programmet Sustainable Urban Development and Smart Cities. Fyra ansökningar har nu beviljats finansiering för att undersöka hur nordiska städer ska bli ännu mer hållbara och klimatvänliga i framtiden.

Ethel Forsberg, generaldirektör

“De här forskningsprojekten kommer att generera värdefull kunskap om centrala samhällsutmaningar. Tillsammans adresserar de såväl de sociala, ekonomiska som miljömässiga dimensionerna av hållbar stadsutveckling”, förklarar Ethel Forsberg, generaldirektör för Forte samt ordförande i programkommittén för det nordiska programmet.

Ethel Forsberg poängterar också att de fyra forskningsprojekten märkt ut sig från de andra ansökningarna genom ett större helhetsperspektiv som tar utgångspunkt i flera grundläggande aspekter av hållbar stadsutveckling.

“Projekten är tvärvetenskapliga, vilket vi menar är viktigt för att kunna utveckla kunskap om hållbarhet och därefter kunna implementera resultaten i våra nordiska städer”.

De finansierade projekten

SMARTer Greener Cities

Projektledare: Erik Andersson, Stockholms universitet, Sverige
Läs mer om projektet SMARTer Greener Cities

Smart Planning for Healthy and Green Nordic Cities

Projektledare: Kjell Nilsson, Nordregio

Läs mer om projektet Smart Planning for Healthy and Green Nordic Cities

Citizens as Pilots of Smart Cities

Projektledare: Tuomas Ahola, Tampere University, Finland

Läs mer om projektet Citizens as Pilots of Smart Cities

Nordic participatory, healthy and people-centred cities

Projektledare: Nuria Castell, Norwegian Institute for Air Research, Norge

Läs mer om projektet Nordic participatory, healthy and people-centred cities