Från och med den första januari har Forte en ny styrelse. Martin Ingvar, professor i klinisk neurofysiologi, fortsätter som styrelseordförande fram till den sista juni 2019.

Fortes styrelse för perioden 1/1 2019–31/12 2021 har utsetts. Sju ledamöter har utsetts av representanter från svenska universitet och högskolor, genom en så kallad elektorsförsamling. Ordföranden samt fyra ledamöter har utsetts av regeringen. Fortes generaldirektör ingår i styrelsen.

Fortes styrelse består av en ordförande och tolv ledamöter, som väljs för en treårsperiod.

– Det är en kunnig styrelse som kommer kunna bidra med mycket i Fortes strategiska arbete framöver, säger Ethel Forsberg, generaldirektör Forte.

För perioden 2019–2021 består styrelsen av följande ledamöter:

Ordförande

Martin Ingvar Professor i klinisk neurofysiologi, Karolinska institutet

Ledamöter

Joa Bergold Utredare, LO

Catarina Eklundh t.f. generaldirektör, Inspektionen för socialförsäkringen

Agneta Herlitz Professor i psykologi, Karolinska Institutet

Tiny Jaarsma Professor i omvårdnad, Linköpings universitet

Kristina Jakobsson Professor i klinisk miljömedicin, Göteborgs universitet

Urban Lindgren Professor i kulturgeografi, Umeå universitet

Olle Lundberg Professor i Health Equity Studies, Stockholms universitet

Anna Meeuwisse Professor i socialt arbete, Lunds universitet

Clas Möller Professor i handikappvetenskap, Örebro universitet

Louise Stjernberg Kvalitets- och utvecklingschef, Region Blekinge

PeO Öberg Professor i statsvetenskap, Uppsala universitet

Ethel Forsberg Generaldirektör Forte