Nu beviljar vi forskningsmedel till 92 forskningsprojekt, juniorforskare och postdoktorer som ansökt i Fortes årliga öppna utlysning 2019. Finansieringen omfattar totalt 322 miljoner kronor och ska bidra till att stärka forskningen inom hälsa, arbetsliv och välfärd på bred front.

Fortes styrelse har beslutat att forskningsmedel ska delas ut till 70 forskningsprojekt, 10 juniorforskare och 12 postdoktorer som ansökt i den årliga öppna utlysningen 2019. Totalt beviljas 92 av de över 1 000 ansökningar som inkommit genom utlysningen.

Fortes årliga öppna utlysning är en bred utlysning som välkomnar alla ansökningar som faller inom Fortes övergripande ansvarsområden: hälsa, arbetsliv och välfärd. Denna bredd återspeglas också i helheten av de ansökningar som beviljats forskningsmedel. Forskningen berör allt ifrån familjepolitik, psykisk ohälsa och säker förlossning till vägtrafikbuller och exponering för förbränningspartiklar.

Antalet inkomna ansökningar, 1 037, är det lägsta antalet på flera år. Och den här nedåtgående trenden är faktiskt positiv, menar Fortes chef för forskning och utvärdering, Cecilia Beskow.

Cecilia Beskow, chef Forskning och utvärdering

”Att ansöka om forskningsmedel är ett tidskrävande arbete och konkurrensen är hård. Därför har Forte under de senaste åren arbetat för att begränsa mängden ansökningar per forskare. Det handlar om att främja kvalitet i de ansökningar som kommer in, snarare än kvantitet. Dessutom har mer tematiska utlysningar inom Fortes områden inneburit en avlastning i söktrycket för den årliga öppna utlysningen”.

Jämfört med förra årets öppna utlysning är det framför allt ansökningar om projektbidrag som har minskat – från 832 ansökningar 2018 till 686 ansökningar 2019. Detta innebär också att beviljandegraden, dvs andelen inkomna ansökningar som blivit beviljade, är högre än förra året. I år beviljades 10,2 procent av ansökningarna om projektbidrag (exklusive juniorforskarbidrag) jämfört med 9,1 procent 2018.

Av dem som blivit beviljade forskningsmedel är 59 procent kvinnor och 41 procent män. De beviljade ansökningarna är spridda över 18 lärosäten och organisationer i Sverige. Flest beviljade ansökningar har forskare fått på Karolinska Institutet, Stockholms universitet och Göteborgs universitet.

På sidan Bidragsbeslut hittar du en lista över alla beviljade ansökningar i den årliga öppna utlysningen 2019.