Hur påverkas din hälsa, din familj och din arbetsinsats av olika typer av anställningsformer? Hur kan vi skapa möjligheter för arbete under hela livet? Och hur hanteras konflikter bäst när de uppstår på jobbet? Nu får sju program, 19 projekt och fyra nätverk dela på 200 miljoner kronor för att forska om arbetslivets utmaningar.

Hur arbetslivet utformas är avgörande för samhällets utveckling. Det påverkar såväl individen som samhället i stort. Därför behövs mer kunskap för att lättare kunna hantera de utmaningar som finns på området.

I utlysningen ”Arbetslivets utmaningar 2019” efterfrågades forskning som kan bidra till ökad inkludering av underrepresenterade grupper i arbetslivet, hur villkor och förutsättningar för att organisera och utföra arbete kan förbättras, hur arbetslivet kan anpassas till demografiska förändringar och hur förekomsten av hot och våld i arbetslivet kan minska.

Utlysningen är en del av det nationella programmet om arbetslivsforskning som Forte ansvarar för. Totalt inkom 140 ansökningar i utlysningen. Av dem beviljas sju program, 19 projekt och fyra nätverk medel om totalt 200 miljoner kronor fördelat på de tre bidragsformerna.

Thomas Jacobsson

– De projekt, program och nätverk som nu beviljas medel svarar väl upp mot de behov vi sett. Nu stärker vi de här forskningsområdena och är samtidigt med och skapar bättre förutsättningar för framtidens arbetsliv, säger Thomas Jacobsson, programansvarig på Forte.

Bland forskningen som nu får finansiering handlar flera om hur olika anställningsformer påverkar arbetslivet och vardagen, samt hur vi skapar ett mer hållbart och längre arbetsliv.

Ethel Forsberg

– Genom den här satsningen stärker vi inte bara arbetslivsforskningen långsiktigt utan bidrar också till en god samhällsutveckling. Mer forskning och ny kunskap är därför angeläget, säger Ethel Forsberg, generaldirektör Forte.

En lista över de finansierade projekten, inklusive projekttitel, projektledare och beviljade medel, hittar du på sidan Bidragsbeslut.

Forskningsprogrammet om arbetslivsforskning

Regeringen initierade 2017 sju tioåriga nationella forskningsprogram för att med ny kunskap kunna möta samhällsutmaningar på ett bättre sätt. Forte har ansvar för två av dessa tioåriga forskningsprogram. Ett av dem är det nationella programmet om arbetslivsforskning.

Läs mer om det nationella programmet för arbetslivsforskning »