Professor Olle Lundberg har gedigen erfarenhet inom Fortes områden och har rört sig mellan politik och forskning under hela sitt yrkesliv. Han menar att den forskning som Forte finansierar har en viktig uppgift att bidra till en hållbar samhällsutveckling och spelar roll i genomförandet av Agenda 2030.

Sedan januari 2020 är Olle Lundberg huvudsekreterare på Forte och en viktig aktör i den vetenskapliga ledningen av myndigheten. Han är professor i Health Equity Studies vid Stockholms universitet och har lång erfarenhet av forskning som rör välfärd, åldrande och jämlik hälsa. När han för något år sedan såg att tjänsten som huvudsekreterare på Forte var ledig väcktes en önskan att få vara med och påverka forskningens förutsättningar på ett annat sätt än tidigare. Att genom forskning och ny kunskap vara med och bidra till en positiv och hållbar samhällsutveckling.

– Jag tror att Forte bidrar genom att finansiera forskning som belyser samhällsutvecklingen som den verkligen ser ut. Dagens samhällsdebatt baseras många gånger på lösa iakttagelser. Dessutom bidrar vi till forskning kring mekanismer och drivkrafter bakom de samhällsfenomen vi ser, men också till olika sätt att lösa utmaningar.

Vilka är de största samhällsutmaningarna inom Fortes områden?

– Ojämlikhet är ett område med många utmaningar. Människor hamnar av olika skäl utanför systemet. En annan utmaning är också att de system vi byggt upp, till exempel sjukvård, försäkringar och skola, inte fungerar riktigt som vi tänkt. Och ovanpå allt detta finns de klimatomställningar vi måste göra, som också ska ske på ett sådant sätt att de bärs rättvist. Så utmaningarna är tyvärr ganska många.

Fortes inspel till forskningspropositionen, Forskning för socialt hållbar utveckling, fokuserar på social hållbarhet. Vad innebär det, och varför är det så viktigt?

– Frågor kring miljö, ekonomi och den sociala dimensionen hänger alla ihop, i Sverige precis som i världen i stort. Klimatet hänger exempelvis ihop med makroekonomin, och ekonomin med människors livsförhållanden. Gör man något med det ena, påverkas det andra. Agendor har tidigare separerat dessa områden, men eftersom allt är sammankopplat behöver vi en agenda som inkluderar alla. Det är poängen med Agenda 2030, men ändå tappas ofta de sociala frågorna bort i hållbarhetsarbetet. Forte ska vara en tydlig röst för den sociala dimensionen, och förhoppningsvis följer andra efter.