Med hjälp av 50 miljoner kronor i projektbidrag, postdokbidrag och juniorforskarbidrag vill Forte stärka forskningen om funktionsnedsättning. Den 26 september 2018 öppnar en särskild utlysning för forskning på området.

”Att skapa bättre villkor för personer med funktionsnedsättning berör alla Fortes områden, hälsa, arbetsliv och välfärd. Vi känner ett ansvar för att öka kunskapen hur livskvalitet och förmåga till aktivt deltagande i samhället kan stärkas hos personer med funktionsnedsättning och deras anhöriga”, säger Peter Allebeck, huvudsekreterare på Forte.

Foto på Fortes huvudsekreterare Peter Allebeck
Peter Allebeck
Dag Hervieu

Därför genomför Forte nu en särskild utlysning för att främja forskning kring funktionsnedsättning. Totalt investeras runt 50 miljoner kronor under de närmaste åren.

”Under året har vi haft kontakter och genomfört workshops med forskare, brukarorganisationer och Myndigheten för delaktighet (MFD), som gjort att vi kunnat identifiera forskningsbehov och prioriterade områden för utlysningen” säger Dag Hervieu, forskningssekreterare på Forte.

Särskilt välkomnas ansökningar inom följande områden:

  • Aktivt medborgarskap, dvs förmåga att delta i samhällslivet och undvika exkludering
  • Kulturella värderingar och attityder till personer med funktionsnedsättning
  • Forskning om barn och äldre med funktionsnedsättning, och förståelse för olika villkor i olika skeden av livet
  • Intellektuell funktionsnedsättning och vilka insatser som behövs i utbildning och arbetsmarknad för dessa personer
  • Teknologi och design, inklusive e-hälsointerventioner

Inom utlysningen kommer Forte att erbjuda tre typer av bidrag, varav två är specifikt riktade till forskare i början av sina karriärer:

  • Projektbidrag (upp till 3 år)
  • Juniorforskarbidrag (4 år)
  • Postdokbidrag (2 år)

Forte vill främja tvärvetenskaplig ansats i forskningen, och att både planering och genomförande av projekt görs i samverkan med berörda professioner, brukare och anhöriga.

Mer information om utlysningen och instruktioner för ansökan kommer i samband med att utlysningen öppnar.