Den offentligt finansierade socialtjänsten är en viktig del av det svenska välfärdssystemet och kostar över 150 miljarder kronor per år. Inom flera av socialtjänstens verksamhetsområden saknas vetenskaplig kunskap. Forte lanserar nu den strategiska agendan för det nationella programmet om tillämpad välfärdsforskning och lyfter fram de forskningsområden som behöver stärkas de kommande åren.

– Vi ser att det till exempel behövs mer forskning om vilka effekter olika insatser har för brukarna, inte minst när det gäller det förebyggande arbetet. Det finns många forskningsfrågor om hur digitalisering och välfärdsteknologi kan användas för att utveckla socialtjänstens arbete, för att nämna ett par av de åtta områden som prioriterats, säger Stella Jacobson, programansvarig Forte.

Porträttfoto på Stella Jacobson, forskningssekreterare
Stella Jacobson

– De prioriterade områdena speglar de kunskapsbehov som har kommit fram när vi har pratat med brukar- och intresseorganisationer, forskare och personer som jobbar inom socialtjänsten, fortsätter Stella Jacobson.

Regeringen initierade 2017 sju tioåriga nationella forskningsprogram för att med ny kunskap kunna möta samhällsutmaningar på ett bättre sätt. Forte har ansvar för två av dessa tioåriga forskningsprogram. Ett av dem är det nationella programmet för tillämpad välfärdsforskning.

Ethel Forsberg

– Genom den här satsningen kommer Forte kunna bidra till den långsiktiga utvecklingen av forskning och kunskap som kan komma till användning i socialtjänsten. En socialtjänst som ges goda förutsättningar att agera evidensbaserat står bättre rustad att hantera framtidens välfärdsutmaningar, säger Ethel Forsberg, generaldirektör Forte.

Den strategiska agendan för det nationella programmet för tillämpad välfärdsforskning finns att ladda ner här, och här hittar du en kortversion av agendan.