Forte arrangerar två seminarier under Almedalsveckan som tar upp viktiga frågor kring stress och psykisk ohälsa. Under seminarierna diskuteras orsakerna till den ökande psykiska ohälsan, vilka insatser som behövs och vilken kunskap som saknas.

Är du inte på plats i Almedalen 2018? Alla Fortes seminarier spelas in så att du kan ta del av dem i efterhand, via vår YouTube-kanal  och webbsida.

Våra seminarier i Almedalen

Ett rop på hjälp – vad gör vi åt att våra barn och unga mår så dåligt?

Tid: Måndag 2 juli kl. 10:00 – 11:30
Plats: Sävesalen på Fornsalen, Gotlands Museum, Strandgatan 14, Visby

På tio år har den psykiska ohälsan fördubblats bland barn och unga i åldern 10–17 år. Fenomenet gäller hela Norden, men starkast är utvecklingen i Sverige. Fler flickor än pojkar drabbas, och barn från ekonomiskt utsatta hem är också överrepresenterade. Varför är det så? Vilket stöd behöver barn och unga som drabbas? Och vad kan forskningen bidra med för kunskap? Läs mer »

Gig-ekonomin är här för att stanna, hur gör vi det hållbart och bra för individ och samhälle?

Tid: Måndag 2 juli kl. 13:00 – 14:15
Plats: Lojsta, Wisby Strand Congress & Event, Donnersgatan 2, Visby

Socialfondens temaplattform hållbart arbetsliv, som är ett myndighetssamarbete mellan Svenska ESF-rådet och Forte, och Arbetsförmedlingen anordnar ett seminarium kring gig-ekonomin. Nya tekniska plattformar förvandlar tillfälliga påhugg till en möjlig försörjning, inte minst för grupper långt från arbetsmarknaden. Men hur vet man att den som kör soffan till tippen eller lämnar maten vid dörren har schysta arbetsvillkor? Hur gör vi gig-ekonomin hållbar? Läs mer »

”Det är mycket nu” – om stress och psykisk ohälsa i dagens Sverige

Tid: Onsdag 4 juli kl. 13:00 – 14:30
Plats: Sävesalen på Fornsalen, Gotlands Museum, Strandgatan 14, Visby

I Sverige är psykisk ohälsa en av de vanligaste orsakerna till sjukskrivning. För individen innebär det stort lidande och för samhället stora kostnader. Varför följer den psykiska hälsan inte samma positiva trend som den fysiska? Vi diskuterar varför de stressrelaterade besvären ökar, hur de kan förebyggas och vilka insatser som behövs. Vilken kunskap finns? Och vilka risker finns för samhället om denna utveckling inte bryts? Läs mer »