Under Almedalsveckan arrangerar Forte två egna seminarier och medverkar i ett flertal andra arrangemang. Här hittar du en sammanställning över Fortes aktiviteter i Almedalen 2017.

Är du inte på plats under Almedalsveckan? Alla Fortes seminarier spelas in i sin helhet, så att du kan ta del av dem i efterhand via vår YouTube-kanal och webbsida.

Våra seminarier i Almedalen

Bättre insatser för unga som varken arbetar eller studerar

Tid: Måndag 3 juli kl. 13:15 – 14:15
Plats: S:t Hans Café, S:t Hansplan 2

131 500 unga i åldern 15–29 befinner sig utanför studier och arbete. I åldern 20–24 är det hela 9,4 procent. Under de senaste åren har kunskapen om vilka insatser som fungerar ökat – men många frågetecken kvarstår ännu. Vid seminariet diskuteras vad vi vet i dag och hur vi kan bli bättre på att omsätta kunskap till praktik i framtiden. Läs mer

Orka jobba! Så kan fler behålla och återfå arbetsförmågan

Tid: Onsdag 5 juli kl. 10:30 – 11:45
Plats: S:t Hans Café, S:t Hansplan 2

För många arbetsgivare kan det kännas svårt att veta hur man ska möta och hjälpa en anställd som drabbas av psykisk ohälsa. Hur kan vi bli bättre på att ge stöd åt personer med psykiska besvär, så att de kan behålla sin förmåga att arbeta? Och hur kan en effektiv rehabilitering främjas? Läs mer

Fortes deltagande i andra arrangemang

Snart är vi fler över 65 än under 16 – kris eller möjlighet?

Tid: Måndag 3 juli kl. 08:30 – 10:00
Plats: Västsvenska Arenan, Strandvägen 4
Arrangör: AgeCap, Göteborgs Universitet

Antalet äldre ökar dramatiskt i hela världen. 2020 kommer det att finnas fler personer över 65 än under 16. Innebär detta att världen kommer att fyllas av skröpliga och dementa äldre eller är det en fördel att fler personer har lång livserfarenhet? Är samhället redo att möta denna globala utmaning? Fortes generaldirektör, Ethel Forsberg, medverkar under seminariet. Läs mer

Måste arbete vara en hälsorisk?

Tid: Onsdag 5 juli kl 12:45 – 13:45
Plats: Hästgatan 13
Arrangör: Designvetenskaper, Lunds universitet

Varför jobbar vi fortfarande i miljöer med dålig ergonomi, farliga kemikalier och buller? I Sverige är dessutom ohälsa orsakad av organisatoriska och sociala faktorer på jobbet – t.ex. stress – ett av de vanligaste hälsoproblemen. Fortes generaldirektör, Ethel Forsberg, medverkar under seminariet. Läs mer