Majoriteten av unga vuxna med intellektuell funktionsnedsättning står utanför arbetsmarknaden. Men många fler vill och kan arbeta. Denna Forskning i korthet ger en kort överblick av kunskapsläget inom området intellektuell funktionsnedsättning och arbete.

En av de grupper som står allra längst ifrån arbetsmarknaden är personer med intellektuell funktionsnedsättning. Bland unga vuxna i Sverige har endast 22 procent förvärvsarbete i någon utsträckning. Trots arbetets centrala betydelse för både samhälle och individer är forskning om arbete för personer med intellektuell funktionsnedsättning mycket begränsad. Om andelen i arbete ska öka krävs nya forskningsbaserade kunskaper och insatser framöver.

Kunskapsöversikten om intellektuell funktionsnedsättning och arbete har, på uppdrag av Forte, tagits fram av forskarna Magnus Tideman, professor i socialt arbete på La Trobe University, Veronica Lövgren, fil. dr på Umeå universitet och Kristina Szönyi fil. dr på Högskolan i Halmstad.

Denna Forskning i korthet finns även i en lättläst version. På länkarna nedan kan du läsa mer om båda versionerna och ladda ner dem i PDF-format. Du kan även beställa dem i tryckt format.

Ladda ner och beställ

Film från lansering

Forskning i korthet om intellektuell funktionsnedsättning och arbete lanserades under ett frukostseminarium med Forte den 13 september 2017. Här nedan kan du ta del av en inspelning från lanseringen.