Den 8 mars öppnade Formas utlysningarna Livsmedel: Forskningsprojekt och Proof-of-concept samt Klimat: Vägar framåt.

Utlysningen inom klimatområdet omfattar 168,4 miljoner kronor för forskningsprojekt på upp till 4 år. Utlysningen inom livsmedelsområdet omfattar 75 miljoner kronor för treåriga forskningsprojekt och 7,5 miljoner kronor för proof-of-concept. Tvärvetenskap och samverkan uppmuntras.

Du hittar mer information om utlysningarna på Formas webbplats. Ett dialogmöte om utlysningarna hålls i Stockholm 23 mars. Utlysningarna stänger 26 april.

Om de nationella forskningsprogrammen

Regeringen har inrättat sju nationella forskningsprogram. Formas ansvarar för tre av dessa. Vetenskapsrådet och Forte ansvarar för två var. Alla program är breda, tioåriga satsningar som ska bidra till att lösa prioriterade samhällsutmaningar och stärka samverkan mellan forskningsutförare, forskningsfinansiärer och samhällsaktörer.