Vi måste arbeta längre och pensionsåldern kommer också successivt att höjas. Men orkar vi, kan vi och vill vi? Det var några frågor som diskuterades på forskarseminariet i Umeå i januari.

Det var för 29:e året i rad som forskarseminariet i Umeå ägde rum i januari. Det arrangerades av Försäkringskassan tillsammans med Forte och Centralförbundet för socialt arbete (CSA). I år var temat ”Förlängt arbetsliv – förutsättningar, utmaningar och konsekvenser”.

Ämnet är kanske mer aktuellt än någonsin. Från den 1 januari i år kommer pensionsåldern successivt att höjas efter ett beslut av Riksdagens pensionsgrupp. År 2026 kommer riktåldern för pension att ligga på 67 år. Under seminariet i Umeå diskuterade forskare och andra verksamma inom området olika aspekter av pensionssystemet; genomförda och kommande reformer, hur vi ska kunna arbeta högre upp i åldrarna, hälsoaspekter med mera.

– Samtidigt om en uppskjuten pensionsålder tycks nödvändig för fortsatt finansiering av välfärden så medför den utmaningar för grupper som har svårt att arbeta redan fram till dagens pensionsålder på grund av till exempel ett ansträngande arbetsliv eller en funktionsnedsättning. Därmed är det en viktig framtidsfråga också för bland annat socialförsäkringen, säger Jon Dutrieux, enhetschef på Försäkringskassans avdelning för analys och prognos.

Läs mer om seminariet på Försäkringskassans webbplats

Här kan du se en film från seminariet.