Nu kan forskare publicera sig utan avgift i över 500 av Springer Natures öppet tillgängliga tidskrifter. Det står klart efter att Formas, Forte, Vinnova, Vetenskapsrådet och Bibsamkonsortiet tecknat ett gemensamt avtal med förlaget.

Avtalet, som är det första i sitt slag, började gälla i juli 2019 och löper till december 2021. Forskningsfinansiärerna står tillsammans för 50 procent av kostnaden för publicering i Springer Natures tidskrifter, medan den andra halvan finansieras av Bibsamkonsortiet.

Forskare som är knutna till någon av de 31 deltagande organisationerna kan nu publicera sig kostnadsfritt i 576 av förlagets tidskrifter, bland annat Nature Communications och Scientific Reports.

Läs mer om avtalet på Kungliga Bibliotekets webbplats