Fem projekt som under 2016 beviljades planeringsbidrag genom utlysningen ”Utlysning för samarbetsprojekt mellan forskare i Sverige och Sydafrika” får nu förlängt stöd för att fortsätta sin forskning.

Under 2016 genomförde Forte en gemensam utlysning tillsammans med det sydafrikanska forskningsrådet SAMRC. Inom utlysningen finansierades samarbetsprojekt mellan svenska och sydafrikanska forskare, kring ojämlikhet i hälsa och hälsosystem, i olika bidragskategorier.

För att stimulera till nya samarbeten var utlysningen delvis öppen för ansökningar om planeringsbidrag. För dessa bidrag krävdes vid ansökningstillfället inget etablerat samarbete mellan forskare i Sverige och Sydafrika. Efter ett års kontaktbyggande och utveckling av de ursprungliga projektidéerna fick forskarna genom uppdaterade ansökningar konkurrera om projektbidrag.

I juli 2017 beslutade Forte och SAMRC att förlänga stödet till fem av projekten. De beviljas två-åriga projektbidrag om totalt 630 000 kronor vardera.

Svartvitt foto på Tove Hammarberg
Tove Hammarberg

”Det är roligt att se att tvåstegsmodellen som vi har använt för att låta samarbetsprojekt växa fram under ett år med planeringsbidrag verkar ha fungerat. Planeringsprojekt där bara forskare från ena landet fanns med på vid starten har stått sig bra i konkurrensen om projektbidrag efter planeringsåret. Fyra av de fem projekten som nu har beviljats bidrag är fortsättningar på samarbetsförslag där bara ena parten stod bakom ansökan om planeringsbidraget”, säger Tove Hammarberg, Strateg Internationellt samarbete på Forte.

En lista över samtliga beviljade ansökningar hittar du här och på sidan Bidragsbeslut.