Ethel Forsberg har den 12 juni 2019 begärt entledigande som generaldirektör och chef för Forte – Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd.

Anledningen till beslutet är privat. Ethel Forsbergs avsikt är att avsluta sitt förordnande senast den 31 mars 2020. Detta innebär att förordnandet förkortas med ett år.

Ethel Forsberg

– Forskningsrådet Forte har en betydelsefull uppgift för samhällets kunskapsförsörjning. Med uppdraget att finansiera forskning inom hälsa, arbetsliv och välfärd arbetar myndigheten strategiskt för att möta samhällets kunskapsbehov för social hållbarhet. Det är och har varit en förmån att leda Forte. Arbetet har präglats av utveckling och glädjefyllt arbete. Det är därför med en känsla av både saknad och stolthet som jag i dag meddelar min avsikt att avsluta mitt förordnande i förtid, säger Ethel Forsberg.