Regeringen har fattat beslut om Ethel Forsbergs entledigande som generaldirektör och chef för Forte.

Den 12 juni 2019 begärde Ethel Forsberg entledigande som generaldirektör och chef för Forte. Ethel Forsberg kommer att avsluta sitt förordnande den 1 mars 2020.

Ethel Forsberg

– Forskningsrådet Forte har en betydelsefull uppgift för samhällets kunskapsförsörjning. Med uppdraget att finansiera forskning inom hälsa, arbetsliv och välfärd arbetar myndigheten strategiskt för att möta samhällets kunskapsbehov för social hållbarhet. Det är och har varit en förmån att leda Forte. Arbetet har präglats av utveckling och glädjefyllt arbete. Det är därför med en känsla av både saknad och stolthet jag avslutar mitt uppdrag, säger Ethel Forsberg.