Drottning Silvia, Åsa Regnér (barn-, äldre- och jämställdhetsminister), Surya Kolluri (Bank of America Merrill Lynch), George Vradenburg (ordförande i UsAgainstAlzheimer’s) och professor Miia Kivipelto (Karolinska Institutet). Det är några av många röster som kommer att höras på Dementia Forum X, ett globalt forum som den 18 maj anordnas för andra gången i Stockholm.

47 miljoner personer i världen lider i dag av demens, och vid 2050 beräknas antalet ha ökat till 131 miljoner. Demens är ett generellt begrepp som används för att beskriva fysiska förändringar i hjärnan som allvarligt påverkar minnet och andra kognitiva förmågor. Demens påverkar inte bara patienterna, deras familjer och vårdhavare – också de ekonomiska konsekvenserna är enorma. Den globala kostnaden för demens beräknas till 818 miljarder USD, och denna siffra ökar varje dag.

Dementia Forum X ska föra samman internationella makthavare i en global insats mot demens. Ett hundratal av världens ledande beslutsfattare, forskare, verksamhetsledare och andra aktörer har valts ut att delta på Dementia Forum X. Det inkluderar bland annat ministrar, ambassadörer, direktörer, finansiärer och andra personer som har makt att göra skillnad på en global nivå.

Under dagen kommer deltagarna att delta i öppna diskussioner på global nivå, samt följa upp de slutsatser och initiativ som kom fram under det första Dementia Forum X 2015, för att tillsammans ringa in behov kopplade till demenssjukdom på en global nivå. Eftermiddagssessioner kommer att hållas (13:00) med syfte att identifiera aktuella framgångar, samarbeten och den senaste utvecklingen inom demensområdet.

Peter Allebeck

– Det har ett stort värde att ledande beslutsfattare får möjlighet att dela kunskap och idéer från olika verksamheter och forskningsområden. Sverige har bra forskning inom området, och Forte bidrar till flera starka forskningsmiljöer, men det är viktigt att koppla den till det utvecklingsarbete som görs när det gäller exempelvis teknik och boendestöd, säger Peter Allebeck, Fortes representant i Dementia Forum X.

Dementia Forum X anordnas av Forum for Elderly Care, i samarbete med Forte, Karolinska Institutet, Stiftelsen Silviahemmet, Svenskt Demenscentrum and Swedish Care International. Andra partners till Dementia Forum X är: AARP, Aleris, Alzheimerfonden, BoKlok, Cambio Healthcare Systems, Dr Åke Olssons Stiftelse, Eli Lilly, Getinge Group, Home Instead Senior Care, Northern Horizon, Otsuka, Roche, Skandia och Öhman.