Christine Gustafsson, docent i vårdvetenskap vid Mälardalens högskola, blir vid årsskiftet ny ledamot i Fortes styrelse. Vid årsskiftet ersätter hon Olle Lundberg, som då blir Fortes huvudsekreterare.

Christine Gustafsson forskar inom hälso- och välfärdsteknik med ett användarperspektiv vid Mälardagens högskola, och kan således bidra med erfarenhet på området. Regeringen utsåg Christine Gustafsson till ledamot i Fortes styrelse. Styrelsen har det yttersta ansvaret i alla beslut som rör Fortes verksamhet.

− Det känns både hedersamt och spännande, dels att få denna utnämning av regeringen och dels för att det är ett tungt uppdrag att vara ledamot för den stora forskningsfinansiären Forte, säger hon i en intervju med Mälardalens högskola.

Uppdraget sträcker sig mellan 2020-01-01 och 2021-12-31.

Ordförande och ledamöter i Fortes styrelse

Ordförande

Joakim Palme Professor i statsvetenskap vid Uppsala universitet

Ledamöter

Joa Bergold Utredare, LO

Catarina Eklundh t.f. generaldirektör, Inspektionen för socialförsäkringen

Agneta Herlitz Professor i psykologi, Karolinska Institutet

Tiny Jaarsma Professor i omvårdnad, Linköpings universitet

Kristina Jakobsson Professor i klinisk miljömedicin, Göteborgs universitet

Urban Lindgren Professor i kulturgeografi, Umeå universitet

Anna Meeuwisse Professor i socialt arbete, Lunds universitet

Claes Möller Professor i handikappvetenskap, Örebro universitet

Louise Stjernberg Kvalitets- och utvecklingschef, Region Blekinge

PeO Öberg Professor i statsvetenskap, Uppsala universitet

Ethel Forsberg Generaldirektör, Forte

Christine Gustafsson, docent i vårdvetenskap, Mälardalens högskola