Forte och SAMRC har nu tagit beslut om ansökningar inom kategori 3 i den gemensamma utlysningen för samarbetsprojekt kring ojämlikhet i hälsa och hälsosystem. 11 ansökningar av svenska och sydafrikanska forskare beviljas medel.

Nu finns beslut för ansökningar inom samtliga bidragskategorier i den utlysning av Forte och the South African Medical Research Council (SAMRC) som öppnade i januari i år. I juni meddelade vi bidragsbesluten för kategori 1 och 2. Nu finns även beslut i den mindre bidragskategorin, kategori 3.

Till skillnad från de övriga kategorierna var kategori 3 öppen för ansökningar med bara en huvudsökande, i antingen Sverige eller Sydafrika. Istället är bidraget avsett att låta forskaren under det första året etablera eller vidareutveckla ett nytt samarbete. Mer information om de olika bidragskategorierna finns på utlysningssidan.