Arbetslivet står inför stora utmaningar. Forte har därför fått i uppdrag av regeringen att initiera och driva ett tioårigt nationellt forskningsprogram om arbetslivsforskning. Nu behöver vi din hjälp att komma vidare i arbetet.

Som en del i forskningsprogrammet ska en strategisk agenda tas fram som ska ligga till grund för framtidens arbetslivsforskning. Därför behöver vi just din hjälp! Vad tycker du ska prioriteras i den strategiska agendan? Och vilka utmaningar och behov ser du att samhället står inför på arbetslivsområdet de kommande åren? Nu har du chans att tycka till och komma med synpunkter och förslag.

Nu är enkäten stängd. Tack till alla medverkande!